Sanjam... naučiti poljski!

Nakon što smo došli do C1 razine, moj učenik hrvatskog jezika Parvaz izrazio je želju za učenjem poljskog jezika. Parvaz je poliglot, prevoditelj i predavač portugalskog, španjolskog, talijanskog i francuskog, te izvorni govornik ruskog i nakon što nauči jedan jezik kreće na učenje sljedećeg.  Cilj mu je naučiti poljski, rumunjski i mađarski. Udžbenike i priručnike najčešće nabavlja na onom jeziku koji nije njegov materinji – a učeći tako novi jezik, usavršava znanje već naučenog.

 

Parvaz me zamolio da istražim popis kompleta, priručnika i udžbenika za učenje poljskog jezika. Naravno, poljski je također i na mom popisu željenih jezika koji želim naučiti, nakon što usavršim engleski, napokon naučim njemački i prisjetim se talijanskog koji sam nekada znala.
 
Najvažnije je opskrbiti se dobrim rječnikom:

1.  Hrvatsko poljski rječnik, Julije Benešić
 
Hrvatsko-poljski rječnik Julija Benešića nedvojbeno je dragocjeno hrvatsko leksikografsko djelo koje privlači pozornost hrvatske i slavističke javnosti od prvoga izdanja 1949. godine.  Iako je i sam Julije Benešić u Predgovoru prvoga izdanja istaknuo da je rječnik namijenjen ponajprije Poljacima kako bi mogli čitati tekstove na hrvatskom jeziku, rječnik je koristan i svima onima koji se služe hrvatskim jezikom jer sadrži leksik ekscerpiran iz hrvatskih književnih djela objavljenih i prije 19. stoljeća, a ujedno obiluje terminima iz različitih područja. Ovo izdanje Benešićeva dvojezičnika u potpunosti slijedi originalno izdanje objavljeno 1949. godine u izdanju Nakladnog zavoda Hrvatske. 
 
 
2. Poljsko-hrvatski rječnik, Milan Moguš, Neda Pintarić
Rječnik obuhvaća više od 100 000 natuknica i pripada tipu opsežnih informativnih rječnika. Rađen je po suvremenim leksikografskim i leksikološkim normama, uz uključivanje nove pragmemske i frazemske razine radi boljega razumijevanja poljskoga i hrvatskoga govornog jezika. 
 
 
3. Hrvatsko-poljski razgovorni priručnik, Barbara Kryzan-Stanojević
Priručnik je namijenjen svima koji žele upoznati poljski jezik te kroz uobičajene razgovorne oblike svladati osnove komunikacije na tom jeziku.
 
 
4.  POLJSKI JEZIK ZA PUTNIKA: vodič i džepni rječnik hrvatsko-poljski, poljsko-hrvatski, Mirjana JurčićAna Mavar
 
Ovaj vodič namijenjen je svima koji putuju u Poljsku i omogućit će vam da se bez problema snađete u svakoj prilici (u kupnji, u restoranu, hotelu, ako vam je potreban liječnik, trebate li nazvati poslovnog partnera, ako ste na skijanju...). Vodič sadržava i kratak pregled poljske gramatike te poljsko-hrvatski i hrvatsko-poljski rječnik. 
 
 
5.  OSNOVNE GOVORNE SITUACIJE: izbor tekstova iz pragmatike poljskog jezika, Neda Pintarić
 
 Knjiga Nede Pintarić: Osnovne govorne situacije / Podstawowe sytuacje mówienia sastoji se od tri velika poglavlja (teorijski dio o pragmatici i pragmalingvistici; govorni tekstovi u neposrednoj komunikaciji te govorni tekstovi u posrednoj komunikaciji). Riječ je o zbirci tekstova poljskoga govornoga jezika, i svojevrsnoj hrestomatiji. Iz nje se može pokazati kako izgleda gramatika govorenoga jezika. Tekstovi su snimljeni na MP-3 pa slušatelji mogu čuti izvorne govornike u svakodnevnim govornim situacijama.
 
 
A zatim, tu su i dvije knjige u englesko-poljskoj jezičnoj kombinaciji:
 
6. Beginner's Polish with 2 audio CDS, Ewa Wanasz Bialasiewicz
 
 Serija nudi osnove poljskog jezika, gramatiku, vokabular, fraze. Knjiga također donosi kratki pregled poljske kulture i povijesti, kao i dvojezični glosar. Ova knjiga može se koristiti u učioničkoj nastavi kao i samostalnom učenju.
 
 
7.  Colloquial Polish: The Complete Course for Beginners, Boleslaw W. Mazur
 
Potpuni tečaj za početnike koji vas vodi korak po korak u samostalnom učenju poljskog jezika. 
 
Imate li preporuku za neki rječnik, udžbenik ili priručnik za učenje poljskog jezika?
Javite nam!