Język polski

Język polski

Język polski, obok chińskiego, wietnamskiego czy węgierskiego, jest jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie, a my go mamy "w małym palcu"! ;) Prawdziwe "łamańce" językowe to nasza specjalność: Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże to pomoże może las lub Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, w szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ - uwielbiamy to! Z podziwem słuchamy jak obcokrajowiec posługuje się naszym językiem, choć gramatyka i ortografia przysparza również nam Polakom, wielu problemów, ale jak to stwierdził Mikołaj Rej: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Dlatego też w SLAVIE nauczysz się języka polskiego!

Przygotowała: Agnieszka Nikrant

  • Kurs dla maturzystów
  • Kurs dla ósmoklasistów

 

Polish language for foreigners

Mówisz w języku polskim, ale chciałbyś poprawić swoje umiejętności? Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce? Jeśli nie nie planujesz stałego pobytu, ale chciałbyś komunikować się po polsku w codziennych sytuacjach.. Jeśli chcesz poznać nie tylko język polski, ale również kulturę i tradycję.. Jeśli pracujesz lub studiujesz w Polsce, wiążesz przyszłość z naszym krajem i chcesz tu zamieszkać na stałe, zapraszamy Cię do nauki języka polskiego!

Do you speak Polish, but would like to improve your skills? Do you want to start a business in Poland? If you don’t plan a permanent residence, but you would like to communicate in polish in everyday situations? Do you want to know more not only about language, but also about culture and tradition? Do you work or study in Poland, you associate the future with our country and want to live here permanently, we invite you to learn Polish! 

Ако говорите полски, но бихте искали да подобрите уменията си.. Искате ли да започнете бизнес в Полша? Ако не планирате постоянно пребиваване, но бихте искали да общувате на полски в ежедневни ситуации... Искате ли да се научите полски език, да опознаете културата на Полската нация? Ако работите или се учите в Полша, свързвате бъдещето с нашата страна и искате да живеете тук за постоянно, каним Ви да учите полски!

Przygotowała: Katarzyna Klimczak

 

Говориш по-польськи, але хотів би покращити свої вміння? Хочеш відкрити бізнес в Польщі? Якщо не плануєш постійно проживати тут, але хочеш спілкуватися польською мовою в повсякденних ситуаціях. Якщо ти хочеш вивчати не тільки польську мову, але також культуру і традиції. Якщо працюєш чи навчаєшся у Польщі, пов'язуєш майбутнє з нашою країною і хочеш тут залишитися жити назавжди, запрошуємо на уроки польської мови !!

Przygotowała: Yuliya Kaczor

Говоришь по-польски, но хотел бы улучшить свои умения? Хочешь открыть бизнес в Польше? Если ты не планируешь постоянно проживать здесь, но хочешь общаться на польском языке в повседневных ситуациях. Если ты хочешь изучать не только польский язык, но также культуру и традиции. Если ты работаешь или учишься в Польше, связываешь будущее с нашей страной и хочешь здесь остаться жить навсегда, приглашаем на уроки польского языка!!

Przygotowała: Yuliya Kaczor

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.075443983078003